Cinsel İstismarın Affı Olmaz!

Cinsel istismarın affı olmaz

TECAVÜZÜ,
ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERİ VE
ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRULAŞTIRACAK
HİÇBİR YASAL DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMİYORUZ!

17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti. Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre konu yerel seçimler öncesi yeniden meclis gündemine taşınıyor. Af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Cinsel istismardan hüküm giymiş faillere af getiren bu tür düzenlemeler cinsel istismar suçlarını aklayarak, çocuk istismarını meşrulaştırmayı hedefliyor.

137 kadın ve LGBTİ örgütünden oluşan TCK 103 Kadın Platformu olarak 2016 yılında belirttiğimiz gibi tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Yerel seçimler öncesi oy kaygısıyla 3 yıl sonra yeniden gündeme getirilen tasarıya itiraz ediyoruz.

Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir.

Böyle bir düzenleme erken yaşta ve zorla evlendirmeleri meşrulaştırır. Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Getirilmek istenen affın “cebir ve şiddetin olmadığı haller için geçerli” olacağı belirtilmektedir. Oysa ki 18 yaşın altındaki bireyler uluslararası normlara göre çocuktur ve çocukların cebir ve şiddet kullanılmasa bile hukuken rızası aranamaz. Kaldı ki, 15 yaşın altındaki çocuğun rızası hukuken geçersiz olup bu yaş çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikayete bağlı olmaksızın soruşturulur ve koşulları varsa ceza davası açılır ve mahkumiyet kararı verilir. Suçun işlenmesinden sonra mağdur ve şüpheli/sanığın evlenmesi bir cezasızlık sebebi değildir. Bu nedenle, yapılmak istenen değişiklik çocuklara yönelik cebir ve şiddeti teşvik etmektedir. Bu yaklaşım ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından yasa eliyle kız ve oğlan çocukların haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir.
Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz!

Bu affın erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için “eşi” cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gündeme getirildiği öne sürülüyor. Böyle bir af suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür “evliliklerle” çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratarak, suçun işlenmesini teşvik edebileceği gibi, mağdurların da yasal mekanizmalara başvurusunu caydırıcı etki oluşturabilecektir.

Kaldı ki, açıklanan 10.000 rakamının, mağduriyeti büyük göstermek ve dolayısıyla aftan tüm cinsel istismarcıların yararlanabilmesi amacıyla dayanaksız bir biçimde ortaya atıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle siyasi iktidardan kadın ve çocuklarla ilgili gerçek ve net rakamları açıklamasını talep ediyoruz.

Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet bu türden mağduriyetleri gidermek istiyorsa, öncelikle mevcut yasaları yeni hak ihlalleri yaratacak şekilde değil doğru ve etkin biçimde uygulamalıdır.

Çocuk istismarcılarının affının ve tecavüzcü ile evliliğin tekrar gündeme getirilmesi, başta kadınlar olmak üzere toplumda da büyük bir infial yaratmıştır. Bu nedenle, başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm partilerin yetkili organlarından, böyle bir girişimi tekrar Türkiye’nin gündemine getirmeyeceklerine dair acilen bağlayıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

TCK 103 KADIN PLATFORMU

1. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
2. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
3. Aka-Der Kadın Faaliyeti
4. Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
5. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği
6. Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları
7. Ankara Feminist Kolektif
8. Ankara Kadın Platformu
9. Antalya Feminist Kolektif
10. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
11. Antalya Kadın Platformu
12. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
13. Aydın Kadın Efeler Derneği
14. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
15. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
16. Bilgi Kadın
17. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
18. BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
19. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
20. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
21. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
22. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
23. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
24. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
25. Datça Kadın Girişimi
26. Demir Leblebi Kadın Derneği
27. Demokratik Kadın Hareketi
28. Disk Kadın Komisyonu
29. Diyarbakır İş Kadınları Derneği
30. Edirne Çocuk Hakları Derneği
31. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)
32. Edremit Demokrasi Platformu Kadınları
33. Ege Kadın Buluşması Platformu
34. Ekmek ve Gül Kadın Grubu
35. Engelli Kadın Derneği – Enkad
36. Erktolia
37. Eşit Yaşam Derneği
38. EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
39. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
40. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
41. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
42. EVKAD Adana
43. Faaliyeti Durdurulan VAKAD'ın Emekçileri-düzeltme
44. Federation of Business and Professional Women
45. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
46. Fethiye Kadın Platformu
47. Filmmor Kadın Kooperatifi
48. FKF’li Kadınlar
49. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
50. Göztepe DayanismasiL'animo Kadın Grubu
51. Günebakan Kadın Derneği
52. Hevi LGBTİ Derneği
53. IAW – International Alliance of Women
54. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
55. İlerici Kadın Derneği, Antalya
56. İlerici Kadınlar Meclisi
57. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
58. İzmir Amargi
59. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
60. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
61. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
62. Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı
63. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği
64. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
65. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
66. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
67. Kadın Çalışmaları Derneği
68. Kadın Dayanışma Vakfı
69. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
70. Kadın Emeği Derneği
71. Kadın Emeği Kolektifi
72. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
73. Kadın Koalisyonu
74. Kadın Özgürlük Meclisi
75. Kadın Partisi
76. Kadın Yazarlar Derneği
77. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
78. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
79. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
80. Kampüs Cadıları
81. KAOS GL Derneği
82. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
83. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
84. Karya Kadın Derneği
85. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
86. Kazdağlı Kadınlar
87. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
88. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği
89. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu
90. KESK Kadın Meclisi
91. Keskesor LGBT
92. Kırmızı Biber Derneği
93. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
94. Kocaeli Kadın Platformu
95. Koza Kadın Derneği
96. Lambda İstanbul
97. Lezbiyen Biseksüel Feministler
98. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
99. Marmara Grubu Vakfı
100. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
101. Mersin 7 Renk LGBT Derneği
102. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
103. Mor Çetele
104. Mor Dayanışma
105. Mor Pusula
106. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
107. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
108. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
109. Özgür Genç Kadın
110. Özgür Renkler Derneği
111. Pembe Hayat LGBTT Derneği
112. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
113. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
114. Sosyalist Kadın Meclisleri
115. SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
116. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
117. TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
118. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
119. Toplumcu Kadın Psikologlar
120. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
121. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
122. Türk Kadınlar Birliği
123. Türk Kadınlar Konseyi
124. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
125. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
126. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
127. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
128. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
129. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
130. Üniversiteli Kadın Kolektifi
131. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
132. Yeni Demokrat Kadın
133. Yeryüzü Kadınları
134. Yeşil Feministler
135. Yoğurtçu Kadın Forumu
136. 17+ Alevi Kadınlar
137. 5 Harfliler

22-01-2019

Projeler

‘ŞİDDETE KARŞI İLETİŞİM PROJESİ-NAR’ ‘SENİ DUYUYORUM’ PROJESİ TÜRK KADINININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI ALDIĞI GÜN 5 ARALIK PROJEMİZ BEN KİMİM PROJESİ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ YANGIN YARDIM PROJESİ ZEKA OYUNLARI PROJESİ BLOCK CHAİN TEKNOLOJİSİ PROJESİ (KRİPTO PARA OKULU) DİJİTAL YERLİLER AKADEMİSİ PROJESİ MENTOR MENTEE BULUŞMALARI 5 ARALIK PROJEMİZ 5 ARALIK ETKİNLİĞİMİZ İÇ İLETİŞİM LİDERLİK EĞİTİMLERİ ‘KONAK KADINLA GÜÇLÜ’ PROJESİ MEME KANSERİ FARKINDALIK PROJEMİZ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ‘MASKE VE BROŞÜR PROJEMİZ’ 23 NİSAN 100.YIL 100 ÇOCUK 100 OYUNCAK PROJEMİZ COVİD-19 KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ YARDIM PROJELERİ DİL’DE EŞİTLİK PROJEMİZ GÜÇLÜ ÇOCUKLAR GÜÇLÜ YARINLAR PROJESİ OYUNCAK KAMPANYASI UNLU MAMULLER PROJESİ COVİD PROJELERİ DİLDE EŞİTLİK PROJESİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALDIRILAMAZ ‘MASKE PROJEMİZ’ İzmir Kadın Kuruluşları Birliği( 42 STK) nin saha eğitim grubu BATAKLIĞI KURUTMADAN KIZLARIMIZIN ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ BATAKLIĞI KURUTMADAN KIZLARIMIZIN ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ Türk Kadınlar Konseyi Derneği İ.Ö.Okulunda Kadın Sağlığı ve Hijyen eğitimi İzmir Kadın Kuruluşları Birliği kadın hareketinde Yeniden Yol Haritası İçin Birlik Çağrısı İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin 8- Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı etkinlik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, ‘8 Kadın 8 Çözüm Manifesto’ İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Türkiye de bir ilki gerçekleştirdik Eski dönem İzmir Kadın Kuruluşları Birliği başkanı Emel Gündüz Denizaslanı destek ERKEK VELİ EĞİTİMİ Bileşen derneklerimizden SİMKAD ı başarılı çalışmaları nedeni ile kutluyoruz. ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI EĞİTİMİ Sayın Işılay Saygın a İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Onur Ödülü Takdimi Sayın İzmir Valimiz Erol Ayyıldıza Plaket Takdimi İKKB olarak fabrikalara Kadın Hakları,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri verildi Derneklerin sorunları tartışıldı,ortak hareket planı hazırlandı İKKB tüm dernekleri ile Kiraz a giderek rapor hazırladı İzmir Kadın Kuruluşları Birliği 2020 Ocak ayı toplantısı 21 Ekim 2019 İKKB Toplantı Tutanağı 2016/2019 tam 3 yıl , İKKB yönetimi 2017 Ocak ayı toplantımız ; 25.09.2017 TARİHLİ AYLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Kasım ayı Aylık olağan toplantımız İZMİR KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ’NİN DEĞERLİ BİLEŞENLERİ, Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz Çalıştayı Yapıldı DEÜ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI PROF.DR AKÇA TOPRAK ERGÖNEN CİNSEL ŞİDDET KONULU SUNUMU DEĞERLİ BİLEŞENLERİMİZ; İKKB ARALIK AYI TOPLANTISI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ Cinsel İstismarın Affı Olmaz! İKKB BİLEŞEN DERNEKLERİ NOTALAR ŞİDDETE KARŞI PROJESİ İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü GÇGY Ön görüşmesi Kadınlara 6284 Sayılı Yasa’ya İlişkin Baromuzun Çalışmaları Anlatıldı Demokrasi üniversitesi mimarlık Öğrencileri Güzel Bir Sunum Gerçekleştirdiler 2019 Nisan Ayı Toplantısı İzmir Kadın Kuruluşları Birliği yönetimi olarak Milli Eğitim Bakanı Sn Ziya Selçuk‘u Makamında Ziyaret Ettik Sayın IŞILAY SAYGIN tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ.. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yeni Dönem İzmirli Kadınlar Atası için söylüyor İkkb Kirazı Ziyaret Etti Çocuk gelinler sorununu çözmek için İKKB iş başında Vali ile Kiraz İlçe Sorunları Görüşüldü