8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Basın Bildirisi;

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Basın Bildirisi;

Toplumun her kesiminde , kamuda, belediyelerde kadın ve çocuk sorunlarına dikkat çekip , farkındalık yaratmanın artık zamanı geldi de geçmektedir. Siyasi erkin , kadın şiddeti ,istihdamı , kadının siyasette temsili , çocuk hakları ve istismarı birer devlet politikası olmadığı sürece bu problemlerin uzun vadede çözülmesini bekleyemeyiz. Artık bu bir kurtuluş mücadelesine dönüşmelidir. Kadın cinayetlerinin bir yılda 386 yı aştığı bir ülkede biz kadınların birlik olmadan sokaklara dökülmeden ve hukuku arkamıza almadan çözüm bulması mümkün değildir. Onur ve yaşam mücadelesi verdiğimiz hak ihlallerinin yapıldığı , düşünce özgürlüğünün sınırlandığı ve hukun üstünlüğünün yok sayıldığı bir ülkede farkındalık yaratmadan , sesimizi duyurmadan sorunlarımızın çözülmesini bekleyemeyiz .
En zor zamanlarda ,savaşlarda kadın her zaman toplumda tutkal vazifesi görüp birleştirici olmuştur. Kadının barışçıl yaklaşımı , birleştirici etkisi sayesinde toplumlar ayakta durmaktadır . Eğitimli kendi ayakları üzerinde duran kadınlar topluma yön verirler . Kadını; güçlü toplumlar , kalkınmanın ve gelişmişliğin göstergesidir. Ülkemizde hala bırakın kadın hakları , kadının insan hakları tartışılıyorsa bu toplumun kimlik dayatmasının ve siyasi iktidarların ayıbıdır. Karar mekanizmasını oluşturan erkekler toplumun %50 ye yakını kadın olan bir ülkede kadınların önünü siyasette , istihdamda kesiyorsa bu hiç adil bir yaklaşım değildir. Hukuk devletinde ; siyasette eşit temsil hakkımızı kullanamıyorsak bu ülkede adaletten bahsetmek çok zordur.
Doğuracağımız çocuğun sayısından , doğum şeklimize , yaşam hakkımıza , özgürlüğümüze , emeğimize saygı gösterilmiyorsa bir tek güne sığdırılan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün bizim için hiç bir önemi yoktur. Kadınların özellikle üniversite düzeyinde okumaları kesinlikle desteklenmelidir . Kadının siyasette temsili ve istihdamı mücadelemiz sonucu artacaktır.Dünyadaki kadın hareketlerini ve tarihimizdeki önder kadınları örnek alarak mücadeleyi bırakmayacağız , pes etmeyeceğiz.
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde yürüyerek , laik ve bilimsel eğitimden asla ödün vermeyeceğiz.Kadını , birey olarak görmeyen zihniyete , gerici , bölücü girişimlerle Türkiye’ nin geleceğinin karartılmasına ,kayıtsız şartsız millete ait olan ulusal egemenliğimizin bütünlüğüne her zaman sahip çıkacağız.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı
Tülin Eraslan
08/03/2017

Basın Açıklaması