Müftülüklere Nikah Yetkisi ile ilgili basın açıklaması

Müftülüklere Nikah Yetkisi
Çok Yönlü Anayasa İhlalidir, Medeni Kanunun Yok Sayılmasıdır
Acilen Geri Çekilmelidir

Hükümet tarafından 25 Temmuz’da TBMM’ne sunulan ve Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik Tasarısının acilen geri çekilmesi talebimizi ve nedenlerini paylaşmak istiyoruz.
.Meclise sunulan bu Tasarı da laik hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıracak nitelikte.
Tasarıda Müftülüklere resmi nikah gerekçesinde “vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme yetkisi verilmektedir” denilmektedir; bu sonuca varmak için Belediyelerin bu konudaki hizmetlerinde hangi zorluklar yaşanmış olduğu araştırılmış mıdır? (Tasarı 6. Md)
Müftülükler dini makamlardır. Evlendirme memuru olarak resmi nikah yetkisi verilmesi, laik Medeni Kanundan vazgeçiştir. Laiklik ilkesi yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesidir, Tasarı acilen geri çekilmelidir.
Tasarı ile getirilen düzenlemeler başta Anayasa’nın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerini ve Medeni Kanunun resmi nikah hükmünü ihlal eden ve ülkemizde Hukuk Birliğini ortadan kaldıracak niteliktedir.Anayasa’nın, Cumhuriyetimizin niteliklerinin ve Medeni Kanunun çok yönlü ihlalini içeren Tasarıda, aynı zamanda kadın hakları ihlallerine yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin kadının soyadı ile getirilen düzenleme kadının kimlik sorununu kökleştirecek şekilde Anayasa ve Kadınlara Karşı her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesini ihlal etmektedir.
Yapılmak istenen değişiklik, kamu hizmetinin sadece bir inanca yönelik düzenlenmesi nedeniyle laiklik ilkesine aykırıdır ve toplumun “nikah” üzerinden bölünmesine yol açacaktır, Tasarı acilen geri çekilmelidir.
Yapılmak istenen değişiklikle çocuk hakları ihlallerine yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin, sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nüfus kaydına sözlü doğum bildirim üzerine kaydedilmesi, anne çocuk sağlığının korunmasız bırakılmasını göz ardı edilmektedir.Tasarının geri çekilmesini istiyoruz.
İZMİR KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Basın Açıklaması