Müftülerin nikah kıyması ile ilgili basın açıklaması

İZMİR KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASIDIR

İçişleri Bakanlığı nca hazırlanıp T.B.M.M sine sunulan Nufus Hizmetleri Kanunu ve bazı kanunularda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısına eklenen 6. cı madde ile "İl ve İlçe Müftülüklerine de evlendirme memurluğu " yetkisi verilmektedir.
Anayasamızın 2. ci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti "Demokratik ,laik ve sosyal " bir hukuk devletidir.Laiklik ilkesi ülkemizi koruyan en önemli ilkelerden biri olup Anayasamızın değiştirilmesi teklif bile edilemeyen hükümlerinden biridir.
Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ,daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak gerekçesiyle yapılmaya çalışılan bu değişiklikle Anayasamızın 174/4. cü maddesiyle koruma altına alınan İnkilap Kanunları içinde yer alan "evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı " hükmünün ihlaline ve laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açacaktır.
Şu an mevcut durumda Belediyelerin bu konudaki hizmetlerinde hangi zorluklar yaşanmıştır.Araştırılmış mıdır?
Ayrıca kadının soyadı ile getirilen düzenleme kadının kimlik sorununu kökleştirecek şekilde Anayasa ve Kadınlara karşı her türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesini ihlal etmektedir.
Yapılmak istenen değişiklikte çocuk hakları ihlallerine de yol açacak problemler bulunmaktadır.Örneğin ; sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nufüs kaydına "sözlü doğum bildirimi" üzerine kaydedilmesi ,anne çocuk sağlığının korunmasız bırakılmasına neden olacaktır.
Ayrıca bu yasa toplumsal barışı bozacak bir yasadır.Vatandaşların din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde nikah işleminden sonra dinsel tören yapmalarına veya törensel dini nikah kıymalarına zaten engel bulunmamaktadır.
Bir diğer konu da mezheplere göre dini nikahlar nasıl yapılacaktır.
Sivil Toplum olarak parti gözetmeksizin bütün kadın ve erkek milletvekillerinden bu yasa tasarısına karşı çıkmaları için destek istemekteyiz.
İKKB YÖNETİM

Haberler