GÜÇLÜ ÇOCUKLAR GÜÇLÜ YARINLAR PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HAZİRAN 2019

Proje Adı                              : Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar

Proje Sloganı                       : ‘Değişim Eğitimle Başlar’

Proje Ortakları                   :

 1. İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü,
 2. Bayraklı Kaymakamlığı,
 3. Bornova Kaymakamlığı,
 4. Buca Kaymakamlığı,
 5. Karabağlar Kaymakamlığı,
 6. Konak Kaymakamlığı,
 7. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 8. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) altında 24 dernek,
 9. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM)

 

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü, Bayraklı Kaymakamlığı, Bornova Kaymakamlığı, Buca Kaymakamlığı, Karabağlar Kaymakamlığı, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) altında 24 dernek, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ortaklığında yürütülen Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar projesi 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’da Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda; Uzman Psikolog Esra Aydınlı, Travma Uzmanı Nur Furten Sökmen, Özel Eğitim Uzmanı Dr İlker Durdal, Avukat Betül Agen’in konuşmacı olarak katıldığı halka açık düzenlenen konferansla başlamış 20 Haziran 2019 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısıyla sona ermiştir.

Projeye katılan sivil toplum kuruluşları ve başkanları:  Bahar Lions, Ayşegül İnceoğlu -  KA-Der (Kadın Adayları Destekleme Derneği), Nuriye Çelik - Karşıyaka Soroptimist, Sema Özay - İzmir Soroptimist, Nuran Özbek - Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi, Nihal Bulmamış - Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi, Mesude Öney - Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi, Naile Elçioğlu - Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi, Süheyla Diker -  Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) Tülin Topuzoğlu - Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği, Jale Gelgör -  Ege Bölgesi Karedenizli Kadınlar Derneği, Lütfiye Ceviz - Geleceği Paylaş, Oya Demir - Koruyucu Aileler Derneği, Rukiye Urgancı - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Tülin Kesiktaş Eraslan - Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi, Hatice Güldeniz Paköz - Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi, Mehpare Özbakan - Kadın Hakları Koruma Derneği, Dilek Özen - Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi, Müesser Kırımlı - Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi, Gönül Vural - Menemen Kubilay Lions Kulübü, Serpil Güleçyüz - Kurşun Kalem Vakfı, Murat Esat Zabıtçı - Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV), Sibel Turhan -  Göztepe Soroptimist, Ayşe Baykan – Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (Memekander), Çiğdem Beşkardeş - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, Saadet Özkan’dır.

Projeye Konak İlçesinden 26 okul, Karabağlar İlçesinden 25 okul, Bornova İlçesinden 5 okul, Bayraklı İlçesinden 37 okul; Buca İlçesinden 7 okul olmak üzere toplam 100 okul ve kurum katılmıştır.

100 okul ve kurumda, velilere yönelik beş ana başlık altında;

 • Kadının Güçlendirilmesi ve Fırsat Eşitliği,
 • Kadın Hakları,
 • Kadın Sağlığı,
 • Aile İçi İletişim
 • Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, seminerleri verilmiştir.

 

Eğitim sonunda yapılan anketlerden hesaplanan katılımcı sayısı; her eğitime ortalama 20-25 kişi, toplam 20* (25)*4*100=8.000 - 10.000 arası kişidir.

Projeyi diğer eğitim projelerinden ayıran bazı özellikler; kamu-stk ve stk-stk işbirliğine dayalı, tamamen gönüllük çerçevesinde hayata geçirilmesidir. 25 derneğin yaklaşık 172 gönüllü eğitimcisi ve 25 dernek başkanı sahada bizzat çalışmış, beş farklı ilçede 400 saatten fazla eğitim düzenlenmiştir. Bu proje ile kadının sadece anne rolü değil; bir toplumu yaşatan, geliştiren ve gelişimine yön çizen en önemli karakter olduğu, eğitimli kadının ise açık kalmış yaralara bir merhem, toplumun tıkanmış soluğuna bir nefes, karanlıkta kalmış gözlerine bir ışık olduğu gerçeği ile kadının eğitimine İzmir genelinde ve STK işbirliği ile önemli bir vurgu yapılmıştır.

 

 

 

 

 

DERNEK DEĞERLENDİRMELERİ:

 • Okul aile birlikleri ile kurulan iletişimden dolayı daha çok veliye ulaştığımızı gördük.
 • Öğlen saat 12:30-13:30 arası verilen eğitimlere veli katılımı daha fazlaydı. İkili eğitim yapılan okullarda öğlen arası çocuklarının beslenmesini getiren veliler okulda oluyor. İkili eğitim yapılan okullarda en uygun zaman dilimi öğle arasıdır diyebiliriz.
 •  Tekli eğitim yapılan okullarda okullardan çıkış saatinden (14:40 gibi) bir saat önce eğitim vermek daha uygundur. Çocuklarını okuldan almaya gelen veliler erken gelip bekliyorlar.
 • Anketlerde daha az soru sorulmalıdır.
 • Annelerin küçük çocukları yanlarında getirmesi, gürültünün fazla olmasına neden oldu. Çocukların oyalanması için boyama kitapları dağıtılabilir. Çocuklar farklı mekânda oyalanabilir.
 • Eğitim süresi 30 dakikayı geçmemelidir.
 • Aynı gün iki eğitimin verilmesi çok verimli değildir.
 • Konu başlıkları belirlenirken daha seçici olunmalıdır. ‘Kadına yönelik şiddet, kadının şiddetten korunmasına dair yasalar ve hakları’  konu başlığı olabilir.
 • Kadın sağlığı konusuna daha uzun zaman ayrılmalıdır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara ufak hediyeler verilip motive edilebilir.

 

KURUM DEĞERLENDİRMESİ:

 • Her yıl eğitim öğretim sistemine yeni öğrenci ve velilerin katılması, proje sürdürülebilirlik açısından verimli bir mekanizmaya sahip olmasını beraberinde getirir.
 • Valiliğimizin himayesinde, İzmir’de uzun yıllardır faaliyet gösteren stk’ların birlik ve bütünlük içinde özverili çalışmaları sivil toplum alanında da İzmir için büyük kazançtır.
 • Anketlerde dört ana başlık değerlendirilmiştir. 1- Eğiticilerden duyulan memnuniyet 2- Eğitimin içeriği 3- Organizasyon 4- Eğitim sonrası kazanımlar.
 • Anketlerde tüm soruların ‘çok güçlü’  veya ‘çok zayıf’ işaretlenmesi doğru değerlendirmeye aykırıdır. Anket değerlendirmeleri her soruya 5 puan verilerek yapılmış, tüm derneklerin genel ortalaması 4,29 olarak hesaplanmıştır. Çıkan ortalamada memnuniyet düzeyi ‘çok iyi’ çıkması, projenin amacına ulaştığının ölçümsel olarak, bilimsel kanıtıdır.
 • İl Milli eğitimin müdürlüğü proje ortağımız olmasına rağmen ilk proje uygulamasında okul seçimleri STK ‘lara bırakılmıştır.  Okulların seçiminden, koordinesine ve planlamasına kadar il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılması görüşündeyim.
 • STK’larımız okulların yönetimi ile ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşamış bunları bizimle paylaşmışlardır. İdare ile her ne yaşanırsa yaşansın yönetimden doğan sıkıntılara fazla takılmadan bizim hedefimizin bir kişi dahi olsa katılan ebeveynlere yönelik olması gereklidir. Okullar hakkında bize dönüş yapılan sıkıntılarla ilgili okul idarecilerine ve ilçe müdürlerine gerekli geribildirim verilmiştir.
 •  Aynı zamanda okulların teknik sıkıntıları olabilir. Her okul aynı şartlara sahip olmayabilir. İmkânsızlık içerisinde olan okullarda bunu sorun haline getirilmemesini gerektiğini düşünüyorum. (ısıtma, ses vb.gibi)
 • Müdürlük olarak katıldığımız eğitimlerde, Hukuk konusunda çok fazla mevzuata girildiğinde insanların sıkıldığını,  eğitimlerin interaktif, soru cevap şeklinde ilerlediğinde daha dikkat çekici olduğu kanısındayız.
 • Eğitimci sıkıntısı yaşandığında yedek eğitimcilerimiz den yardım alınması diğer STK lardan yardım alınması projenin daha sağlıklı yürümesine yardımcı olacaktır.
 • Çağdaş bir toplum eğitimle var olur. Bu bağlamda kadının varlığının küçümsenmemesi gerektiğini, imkân verildiğinde kadının çağdaş toplumlar yetiştirmede çok güçlü rolü olduğunu düşünüyoruz. Kadın eğitilirse bir toplum eğitilir anlayışı ile kadının toplumun çimentosu olduğunu eğitimlerde daha ön plana gerektiğini düşünüyoruz.

 

 

Projede emeği geçen tüm çalışanlara Güzel İzmir’imiz ve Güzel Ülkemiz adına teşekkür ederiz.

Projeler