TK ve Akademisyenlerle CEDAW etkinliği

Kadın-Erkek Eşitliğine İlişkin Uluslararası Normlar Işığında Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Yeni ve Güçlü Bir Enstrüman Olarak İstanbul Sözleşmesi
Yuvarlak Masa Uzmanlar Toplantısını Prof.Dr Feride Acar sunumu ve katılımcı Kurum, STK ve Akademisyenlerle tamamladık.
Tüm katılımcılara teşekkürler.

Ayrıca Accor oteller zinciri Türkiye ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Şiddet konusunda önleyici bilgilendirme ve istihdam konularında işbirligi Protokolümuz var. Toplantımızı düzenlediğimiz Ibis Otel/ Izmir bu zincirin üyesi. Başta genel müdür Murat Tolga AKIN olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkürler.
28 Nisan 2017, Izmir

Etkinlikler