VİZYON-MİSYON

1- Ana amaçları kadın çalışmaları olan dernek,vakıf ,kurum ve kuruluşlar ile kadının sosyal konumunu iyileştirici çalışmalar yapan veya kadın çalışmalarına katkıda bulunan dernek, vakıf, kurum,kuruluş ve meslek odalarının kadın kolları arasında işbirliğini sağlayarak İSTİHDAM, HUKUK, SİYASET ve EĞİTİM alanlarında kadına eşit statü sağlanması için çalışmalar yapmak. 

2- Kadını karar mekanizmalarında etkin bir konuma getirmek üzere çalışmalar yapmak. 

3- İ.K.K.B olarak Kadın Kuruluşları dayanışmasını sağlamak. 

4- İ.K.K.B üye kuruluşlarını örgütlenme, etkin zaman kullanımı, iyi iletişim ağı oluşturmak, planlama ve proje geliştirme konularında eğitmek ve kadın sorunları ile ilgili konularda hem ulusal hem de uluslar arası alanlarda bilgilendirmek veya bilgi paylaşımı için zemin oluşturmak. 


İ.K.K.B’nin kabul edilmiş misyon ve vizyon’u aşağıdaki gibidir: 

Misyon: “ İ.K.K.B olarak Kadın Kuruluşları dayanışmasını sağlamak,kadının sosyal , siyasi, ve ekonomik statüsünü iyileştirici bir koalisyon oluşturarak kurumsallaşmak.” 

Vizyon: “ Kadına toplumsal eşitlik kazandırmak için söylemde ve eylemde birlik sağlayan en güçlü platform olmak.”