TARİHÇEMİZ

TARİHÇEMİZ

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) Müdürü Prof. Dr Seval Sekin'in toplumda kadına eşit statü kazandırmak amacıyla etkinlik gösteren mesleki kuruluş, dernek ve oluşumları biraraya getirmek için 9 Ekim 2001'den itibaren sürdürdüğü çalışmaları sonucunda İzmir'de 36 kadın örgütü ve oluşum İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) adı altında 'Eylem Platformu'nu gerçekleştirdi.

İKKB'yi oluşturan kadın kuruluşları, Geçici Başkan Seval Sekin'in yönetiminde zaman zaman bir araya gelerek Birliğin 'misyon' ve "vizyonunu" belirleyerek, amaç, temel ilke ve yönetim biçimini içeren bir yönerge hazırladılar. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra 26. Ocak'da İKKB'nin Genel Kurulu toplanarak yeni yürütme kurulunu seçti. 


Geçici Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr Seval Sekin'in iş yoğunluğu nedeniyle, İKKB Yürütme Kurulu Başkanlığına (sözcülüğüne), Göztepe Soroptimist Kulübü üyesi Yıldız Belger, üyeliklere de Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şube Başkanı Oya Güllüoğlu, Ka-Der İzmir Şube Başkanı Sema Övgün, Türk Kadınlar Birliği Bornova Şube Başkanı Perihan Yılmaz, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Erdoğan seçildi.

Belger, yeni yürütme kurulu olarak öncelikli görevlerini ise şöyle özetledi:
"Yazıya döktüğümüz kural ve yapısal düzenlemeleri hayata geçireceğiz, kuruluş aşamasında ister istemez ortaya çıkan yetki kargaşasını sonlandıracağız, görevler ve yetkiler konusunda bir tanım çalışması yapmak, üye dernekler, İKKB ve EKAM arasında hızlı ve düzenli bir iletişim ağı oluşturmak istiyoruz. Saygı, hoşgörü ve iyi niyet ile desteklenen 'biz' olgusunu İKKB için geçerli kılmak, grup çalışmalarını özendirmek ve önemli projeler üretilmesini teşvik etmek, İKKB adına yapılacak çalışmalarda üye dernek ve kuruluşları uzmanlık alanlarına göre görevlendirmek, çalışmaların içinde bizzat bulunmalarını sağlayarak aidiyet duygusunu güçlendirmek görevimiz olacak". 

Başkan Belger, İKKB'nin kurumsallaşması ve gerçekten kadına toplumsal eşitlik kazandırmak için söylemde ve eylemde birlik sağlayan güçlü ve itibarlı bir platform olacağı inancıyla yola çıktıklarını ve bunu başarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

SIRASIYLA   2001 YILINDAN İTİBARAEN

YILDIZ  BELGER

ENGİN DEMİR

TÜRKAN MİÇOĞULLARI

EMEL DENİZASLANI

SEMA ÖVGÜN

TÜLİN ERASLAN

HURİYE SERTER

GÜLSEN ÖZKAN